คำ : ปรีชา ชื่นสุวรรณ

ถ้าโลกนี้มีรักเป็นหลักสูตร
คนจะพูดแต่ภาษาสวรรค์
ทุกแห่งหนคนเราเข้าใจกัน
ไม่ต้องหวั่นหวาดภัยใครทำร้าย

ต่างคนต่างสร้างตนให้พ้นยาก
ถึงลำบากไม่บ่นเพียรขวนขวาย
เหมือนเร่งรัดพัฒนาพาสบาย
ทั้งใจกายก็สุขสิ้นทุกข์ทน

เมื่อคนเราเข้าใจในเรื่องรัก
ความสมัครไมตรีมีทุกหน
โลกจะชื่นรื่นรมย์สมโลกคน
น่าอยู่ยลเยือนยิลตราบสิ้นใจ

อยากให้โลกโชคดีมีความรัก
เป็นแกนหลักเลศล้ำเหมือนคำไข
คนจะได้หายโหดชั่วโฉดไป
เพราะต่างไมตรีมั่นผูกพันทวี

สิ้นโลภหลงสงครามความร้ายกาจ
มนุษยชาติจะชื่นรื่นสุขศรี
โลกงอกงามความรักความภักดี
รักเหมือนพี่เหมือนเพื่อนรักเหมือนน้อง

ถ้าโลกนี้มีรักเป็นหลักสูตร
รักจะดูดดื่มใจไร้เศร้าหมอง
แต่ความหวังยังไกลฉันใฝ่ตรอง
เพราะคนครองโลกยังไม่เข้าใจนัก

(สกุลไทย ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓)
จาก: แด่…ผู้ที่ยังอยู่
รวมเรื่องสั้นและบทกวี
ชนะเลิศและเข้ารอบประจำ ปี พ.ศ- ๒๕๒๓-๒๕๒๔
สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย