อัลเฟรด โนเบล คือคนบาปที่รู้ว่า…
คนเรานั้นแม้จะมีอดีตที่มืดดำ บอบช้ำ
เจ็บปวดเพียงไร
แต่คนเราก็สามารถตั้งต้นชีวิตใหม่
อย่างมีความหมาย
…ต่อมวลมนุษยชาติได้เสมอ
ขอแค่เพียงรู้จักลืมความหลังแล้วตั้งต้นใหม่
แต่คนบาปในโลกนี้จะมีสักกี่คนที่คิดอะไร
ในเชิงสร้างสรรค์ได้เช่นเดียวกับตัวเขา


จาก : คนดลใจ
ว.วชิรเมธี
สำนักพิมพ์ปราณ