#ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว#ศูนย์คุณธรรม#กระทรวงวัฒนธรรม

เรื่องราวดี ๆ ของคนง่ายง่ายหรือมักง่าย

ขอบคุณ : ที่บอกเล่าผ่านความคิดสร้างสรรค์ผ่านกลุ่มคนตัวน้อย ๆ

เขียนบทและตัดต่อภาพ :นายเทียนชัย เจริญสุข
ผู้กำกับการถ่ายทำ :นายเอกราช พันแสง
ผู้กำกับเสียง :นายศุภชัย ดอนวิจิตร
นักแสดง นักเรียน ครูและบุคลากร :โรงเรียนบ้านคอนสา
ผู้อำนวยการสร้าง : นายพิสิฐศักดิ์ บัวก่ำ