ทุกอย่างมักจะดูเลวร้ายกว่าความจริงเสมอ
เมื่อเรามองจากที่ไกล ๆ เช่นหนทางขึ้นเขาดูน่ากลัว
บางเส้นทางอาจดูเลวร้าย จนคุณระย่อจนอยากหันหลังกลับนานมาแล้วผมได้บทเรียนสำคัญคือ


…แทนที่จะมองขึ้นไปข้างบนและสูญเสียกำลังใจ
กับการจินตนาการถึงอันตรายข้างหน้า
ผมจับจ้องอยู่ที่พื้ใต้ฝ่าเท้า
…แล้วก้าวไปข้างหน้าทีละก้าว


บรู๊ช เคอร์บี้,นักไต่เขา

จากวารสารกองทุนศรีบูรพา
พระไพศาล วิสาโล ,นักเขียน”รางวัลศรีบูรพา”คนที่ ๒๒