ผู้นำมี ๓ ชนิด คือ

๑ ผู้นำโดยธรรมชาติ
๒ ผู้นำโดยการเลือกตั้ง
๓ ผู้นำที่ผุดบังเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ

ผุดบังเกิดหมายความว่า…
เดิมไม่มีใครรู้ว่าจะเป็น คนนี้ เจ้าตัวก็ไม่รู้
แต่พอทำงานร่วมกันไป คนเขาเห็นว่า…
คนไหนเห็นแก่ส่วนรวม คนไหนมีสติปัญญาดี
…คนไหนสื่อสารกับคนอื่นรู้เรื่อง
คนก็จะยอมรับคนนั้นให้ผุดบังเกิดเป็นผู้นำ
ซึ่งเดิมตัวก็ไม่รู้ว่าตัวมีลักษณะผู้นำ
เพราะไม่เคยทำงานร่วมกัน
…ฉะนั้นการแต่งตั้งก็ดี การเลือกตั้งก็ดี
โดยมากมักจะไม่ได้ผู้นำที่ดี
เพราะถ้าแต่งตั้งก็ไม่รู้ว่าเพราะเส้นสาย
เลือกตั้งก็มีสิ่งแทรกซ้อน มีเรื่องเงินทองสารพัด
แต่เราจะต้องเน้นการกระทำมิใช่รอให้ “ผุดบังเกิด”
แล้วก็ต้องทำในสิ่งที่มันมีเหตุผล ถูกต้อ


ศ.นพ. ประเวศ วะสี
จากคอลัมน์บทสัมภาษณ์ : เวทีนี้ไม่ใช่การอ้อนวอน
A days weekly, ร่างนโยบายสาธารณะ ฉบับประชาชน