…ฉันใช้ความชังเป็นอาวุธป้องกันตัว
ถ้าเข้มแข็งพอ ฉันคงไม่ต้องพึ่งอาวุธนี้
ในหมู่ชนนั้นมีฆาตกรที่ไม่เคยประกอบฆาตกรรม
ขโมยที่มิเคยลักสิ่งของ
และนักโทษที่มิเคยลักเอื้อนสิ่งใดนอกจากสัจธรรม
ขอให้ฉันอยู่ห่างภูมิปัญญาที่ไม่เคยร้องไห้
ปรัชญาที่ปราศจากเสียงหัวเราะ
และความยิ่งใหญ่ที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับเด็กน้อย…

ฆาห์ลิล ญิบราณ
A handful of beach sand