การเป็นนกมันอาจหมายถึงความอิสระเสรี
ที่จะบินไปไหนมาไหนได้ตามปราถนา
แต่นั่น! …คนกลับคิดเอาเองต่างหาก
…นานมาแล้วที่มนุษย์เราชอบคิดว่า
“นกมีอิสรเสรี”
มันบินร่อนโฉบเฉี่ยวและร้องเพลง
มนุษย์ยังทึกทักอีกว่า…
นกพิราบขาวเป็นเครื่องหมายของ “สันติภาพ”
(จึงมีความพยายามพับนกเพื่อสันติภาพ)
…พญาเหยี่ยวคือสัญลักษณ์แห่งอำนาจ

ขณะที่”นกกระจอก”เป็นนกที่แสนจะธรรมดา
…และดูกระจอก
นกกระจอกไม่มีวันยิ่งใหญ่ได้เลยในชาตินี้
เพราะมันเป็น”นกกระจอก”นั่นเอง


บางวรรคตอน : ความเรียงว่าด้วยนกกระจอก
ไพฑูรย์ ธัญญา : เขียน
จาก : A day weekly ,Tales from the Guests#2