เส้นทางยิ่งสูงชัน ความสุขทางกายก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ
แต่หากดินเป็น สิ่งที่จะได้เพิ่มขึ้นมา คือความสุขทางใจ
และความสุขจากธรรมชาติ…
เพราะได้สัมผัสกับ…ความสงบ
ทั้งความสงบทางใจ
…และความสงบจากธรรมชาติ


ในเคราะห์มีโชค
พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์สารคดี