ช่างบริสุทธิ์และสดชื่น
ดอกไม้ที่ประดับด้วยหยาดน้ำค้าง
ช่างไพเราะเสนาะใส
บทเพลงของหมู่วิหค
เมฆขาวสงบ ธารน้ำส่องประกายสีคราม
ใครเลยที่อาจขีดเขียน
ถ้อยคำที่แท้
…อันปราศจากอักษร


ขุนเขา…
สูงตระหง่าน แมกไม้เขียวขจี
หุบเหว ลึกล้ำ
ธารน้ำใสสะอาด
สายลมบางเบา ดวงจันทร์สงบล้ำ
อย่างสงบงัน
…ข้าพเจ้าอ่าน
ถ้อยคำที่แท้
…ซึ่งไร้อักษร

เซน ไค ชิบายามะ
จาก:ดอกไม้ไม่จำนรรจ์
พจนา จันทรสันติ :แปล
มูลนิธิโกมลคีมทอง:พิมพ์