เราไม่ต้องการถูกปิดตายจากโลก
เพียงเพราะเรามองไม่เห็น
เพราะฉะนั้นเราจึง…
ต้องทำงานและศึกษา
เพื่อให้ทัดเทียมกับคนอื่น
เพื่อไม่ให้ถูกดูแคลนว่าโง่เง่า
…หรือน่าสมเพช

ผมจะทำสุดความสามารถ
เพื่อช่วยยกระดับให้พวกคุณ…
…มีศักดิ์ ศรี ด้วยความรู้


หลุยส์ เบรลล์
จากหนังสือ : คนดลใจ
ว.วชิร เมธี
สำนักพิมพ์ปราณ