คำ : โชคชัย บัณฑิต’

รูปแบบแนบมาเนื้อหาเยี่ยม
ย่อมเปี่ยมความหมายทำให้เด่น
ทำต่อไปเถิดให้เกิดเทรนด์
ใช่เรื่องล้อเล่นเป็นจริงจัง

รูปแบบแนบมาเนื้อหาน้อย
รากลอยด้อยค่าไม่น่าขลัง
ตามตามเขาไปไร้พลัง
รูปแบบบดบังการหยั่งคิด

รูปแบบแนบมาหลากท่าที
นั่นสิ วิถีมีถูกผิด
หยั่งรู้ดูใจหลากหลายทิศ
ตามสิทธิ์เสรีธีรทัศน์.