สภาพเหมือนกันแห่งจักรวาลเป็นไปได้จริง ๆ หรือนี่
นี่เป็นกฏแห่งธรรมชาติจริง ๆ นั้นหรือ
และถ้าดาวดวงนี้เป็นโลกอีกโลกหนึ่ง
เป็นไปได้ไหมว่ามันก็จะเหมือน ๆ กับโลกของเรานั่นเอง
เหมือนกันหมดทุกอย่าง…

…ทั้งความฟอนเฟะและความคับแค้น
แต่มันก็ยังเป็นที่รักของบรรดาผู้คนทั้งปวง
แม้เด็กที่ไร้สำนึกรู้ คุณก็ยังอดไม่ได้ที่จะได้แรงบันดาลใจ
จากความรักอันลึกเร้น เช่นเดียวกับที่โลกของเรา
บันดาลให้อย่างนั้นหรือ


ความฝันของคนเพ้อเจ้อ
ฟีเดอร์ ดอสโตเยฟสกี้

สิทธิชัย แสงกระจ่าง :แปล
สำนักพิมพ์ : คมบาง