ทั่วทุกหนแห่งที่มีความว่าง
ไม่ว่าอากาศสำหรับมนุษย์
หรืออากาศสำหรับต้นไม้
…ล้วนมีถ้อยคำและวิญญาณ
นานเท่าใด…
นับแต่โลกให้กำเนิดตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิต
มากเท่าใด…
ที่สิ่งมีชีวิต ไม่ว่าคนสัตว์และต้นไม้
ได้ทอดกายลงบนพื้นโลก

…นานเท่านาน
ร่างจึงกลายเป็นส่วนเดียวกับพื้นธรณี
ยกเว้น…
‘วิญญาณ’



ศรีดาวเรือง
จากเรื่องสั้น : นิยาย
A day weekly “Tales from the guests#2