บางเรื่องก็มีคำตอบอยู่สองทาง
เราไม่จำเป็นต้องตอบเลือกทางซ้ายหรือจะไปทางขวา
เพราะทางออกที่ต้องการ อาจจะอยู่ตรงกลาง
และเราอาจจะมองเห็นมันได้
…ถ้ารู้จัก”ประนีประนอม”
…โดยไม่ขัดกับหลักการ


เนลสัน แมนเดลา
จากหนังสือ:คนดลใจ
ว.วชิระเมธี
สำนักพิมพ์ปราณ