ท่ามกลาง “ทะเลมนุษย์” อันกว้างใหญ่ไพศาล
ลูกควรที่จะศึกษาจุดเด่นของตนเอง
อย่าร้อนใจ อย่าลนลาน
เลือกจังหวะและสถานที่ ที่เหมาะสม ที่สุด
แล้วแสดงออกมาอย่างเต็มที่

จาก: คำสอนเป็นมังกร
โดย : ใบไผ่เขียว
สำนักพิมพ์ : Siam inter book