การมีชีวิตในป่าเขา…
คุณก็จะเป็นเหมือนสัตว์ป่าในพงไพร
เรียนรู้วิถีของมัน ล่าเฉพาะที่จะให้คุณมีชีวิตอยู่รอด
จะต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตอื่น
หรือแม้กระทั่งจะต้องพยายามหลบเลี่ยงมัน


ปรัชญาคาวบอย “หลุยส์ กามูร์”
ธีรยุทธิ์ บุญมี: แปลและเรียบเรียง
สำนักพิมพ์มิ่งมิตร