On my way
บันทึกการเดินทางผ่านมุมมองและความคิด
By : Nai choolee

บางขณะกับความคิดที่หมกหมุ่นอยู่กับเรื่องราวซ้ำซาก มันเป็นความคำนึงที่ขึงพืดกับเรื่องราวเดิม ๆ นาทีแล้วนาทีเล่าที่นั่งทอดถอนลมหายใจทิ้งขว้างไปวัน ๆ ราวกับถูกจองจำ หากส่วนลึกที่สัมผัสได้ใน”ความเงียบ” กับห้วงของอารมณ์ที่รู้สึกสงบ ยิ่งเพ่งมองบางอย่างที่เคลื่อนไหว ผ่านสายลมและไอแดด เห็นความทรหดอดทนของหอยทากที่แบกภาระอันหนักอึ้งอยู่เต็มหลัง มันยังคงคลานกระดึ๊บ กระดึ๊บ แทะเล็มกะเพราใบอ่อนและยอดผักบุ้งจนเกลี้ยง ดูเถิด…แม้แต่หอยถากที่แบกภาระอยู่เต็มหลังมันอยู่คงหา “กิน”

แว่วเสียงขับร้องจากเหล่าวิหคที่โผผินบิน เสียงของพวกมันดังกลบนกเหล็กยักษ์ที่เคยแหวกอากาศกลับเงียบหาย นานๆ ทีถึงจะได้ยิน

ห้วงยามแห่งวิกฤตที่นั่งเหงา ๆ ฟังลมหายใจทิ้งขว้างทว่าภาพจำที่ฉายชัดแผ่ขยายอาณาเขตให้ใคร่ครวญทบทวน

หากมองโลกอย่างเข้าใจผ่านมุมมองแง่คิดที่แตกต่างการยอมรับในความหลากหลาย และเข้าใจต่อสิทธิ เสรีภาพ “ชีวิต” อาจคลับคล้ายแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียว สรรพสิ่งในโลกล้วนถูกสร้างมาเพื่อกันและกัน เชื้อราที่น่าขยะแขยงอีกด้านมันคือส่วนผสมในยาปฏิชีวะนะ ที่ถูกนำมาสกัดใช้ในการรักษา”เพนนิลซิลิน”

ธรรมชาติจงใจสร้างสองสิ่งบนความต่างหากเกื้อกูลกันและกัน เฉกเช่นเดียวกับตาข่ายของใยแมงมุมเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและดักจับเหยื่อเคราะห์ร้าย

ฤดูแห่งธรรมชาติหมุนวนเปลี่ยนผ่านไปตามกาล ร้อนแล้งคืบผ่านย่างสู่ฤดูแห่งความชุ่มฉ่ำ หลากหลายชีวิตก่อเกิดในขณะที่บางอย่างกลับแตกดับสลาย โลกดำเนินไปในวิถีความเชื่อมโยงที่ก่อเกื้อเอื้ออาทร และท้ายทึ่สุดหากได้ครุ่นคิด สนทนากับตัวเอง ให้ความเงียบเผยพื้นที่ว่างแห่งการตระหนักรู้ ด้วยวิถีการดำเนินชีวิตเรียบง่ายและธรรมดา…ย่อมนำพาไปสู่หนทางแห่งความสงบสุขที่ยั่งยืน