นกบอกปลาว่าข้านี้ถือศีล
ไม่จิกกินใครดอกไม่หลอกหนา
เข้ามาใกล้ตามสบายเถิดเพื่อนยา
ปลาว่าข้าธุดงด์หนอขอลาเอย

พุทธทาสลิขิตคำกลอน