การดำเนินชีวิตในโลกนี้เหมือนกับการล่องแพ
ในกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก เราจะทวนน้ำไม่ได้
จะลอยไปตามกระแสน้ำอย่างเดียวก็อาจชนหินหรือเกาะแก่ง
สิ่งที่ควรทำก็คือ รู้จักล่องน้ำโดยระมัดระวัง
คัดท้ายแพไม่ให้ไปชนโขดหินหรือเกาะแก่ง
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรู้ธรรมชาติของกระแสน้ำ


หนังสือ :ธรรมะจากพระไพศาล วิสาโล