คำ : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เทวษท่วมธรณีพิบัติภัย
ร่วมใจร่วมประจญพ้นผ่าน
ร่วมแรงน้ำใจเป็นสายธาร
ล้างสิ้นผองพาลพิบัติภัย

พลิกฟื้นคืนสู่สันติสุข
ปลอบปลุกปลอบขวัญที่หวั่นไหว
วันที่ฟ้ามืดจักหมดไป
วันที่ฟ้าใหม่จักต้องมี

มหาภัยธรรมชาติฉกาจฉกรรจ์
เขย่าขวัญโลกได้ในทุกที่
บังเกิดทุกข์ ทุกครั้งถั่งทวี
โลกนี้มนุษย์นี้น้อยนิดนัก

ร่วมอาศัยในดาวดวงเดียวกัน
ร่วมทุกข์ผูกพันมั่นตระหนัก
ร่วมสร้างยุคสมัยร่วมใจรัก
ร่วมพิทักษ์โลกนี้จงดีเทอญ

จากหนังสือ : ไม่รู้เลยว่ารัก