ใครจะแสวงหาความทุกข์
เพื่อแลกกับศักดิ์ศรีที่ไม่มีอยู่จริง
แลกกับความเชื่อซึ่งยังตีความไม่เบ็ดเสร็จ
บางคนตีความว่า…
มุสลิมทั่วโลกเป็นพี่น้องกันหมด
โอเคใช่ต้องช่วยเหลือกัน
แต่ความจริงไม่ต้องเป็นมุสลิมหรอก
เป็นคนด้วยกัน…
…มันก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้ว


มาโนช พุฒตาล
จาก : A day weekly
ฉบับที่ ๒๙ , ๓- ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗