คุณคิดจะมัดคนไว้ มัดไม่ได้อยู่ดอก
มัดตัวได้ แต่มัดใจไม่ได้
ต้องให้เขายินยอมพร้อมใจที่จะอยู่กับคุณ
แตงที่ฝืนเด็ดมาจะไม่หวาน

ปรัชญาชีวิตของ “แจ็ค หม่า”
จางเยี่ยน: เขียน
ชาญ ธนประกอบ: แปล
สำนักพิมพ์ :Postbook