ทุกๆ ฤดูกาลแห่งชีวิตมีร้อน ฝน หนาว
เปลี่ยนผ่านเข้ามาในชีวิต
หากสังเกตให้ดี ในทุกฤดูมีสิ่งให้เราเรียนรู้เสมอ
ฤดูใบไม้ร่วงเราจะเห็นใบไม้เปลี่ยนสี
จากเขียวกลายเป็นเหลืองเข้มทีละน้อย
ก่อนจะหล่นร่วงลงสู่ดิน

สายลมพัดมาให้ชีวิตอบอุ่น
พายุโหมทำให้อากาศเหน็บหนาว
บางครั้งกระหน่ำด้วยความรุนแรง
ไม่ต่างจากชีวิตคนเราที่ต้องพบเจออุปสรรค
เข้ามาทดสอบจิตใจว่า

เรามีกำลังใจและความพยายามมากน้อยแค่ไหน

การเวก บินเหนือเมฆ
(พระมหาปรีชา ปรภสฺสโร
)