ถ้าท่านขืนพยายามจะบรรลุในสิ่งที่บรรลุไม่ได้
พยายามหาเหตุผลในสิ่งที่ท่านไม่สามารถเข้าใจได้
ท่านจะถูกทำลาย แต่ถ้ารู้ว่าเมื่อไหร่ควร “หยุด”
ไม่ร้อนรนในการรอคอยฟัง และละทิ้งการดิ้นรน
อันไร้ความหมายต่าง ๆ นั้นเสีย
คือจุดเริ่มต้นที่ ” น้ำแข็งเริ่มละลาย”
แล้วก็เริ่มเติบโต โดยไม่ต้องเฝ้าดูตนเองงอกงามขึ้น
โดยปราศจากความกระหายในการพัฒนาตนเอง


มนุษย์ที่แท้ มรรควิถีจางจื้อ
ส.ศิวรักษ์แปลและเรียบเรียง
สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์