กฎหมายสร้างวิถีชีวิตได้ส่วนหนึ่ง
แต่อีกหลายส่วนวิถีชีวิตต้องสร้างกฎหมาย
มันจะต้องไปด้วยกัน ตรงนี้มันยังมีโจทย์ตัวใหญ่ ๆ อยู่
กฎหมายมันเป็นเครื่องมือเปลี่ยนสังคมได้จริงหรือเปล่า?
ฉะนั้นเวลาที่เราอยากให้กฎหมายมันมีจิตวิญญาณ
เราจะทำอย่างไร นี่ต่างหากที่จะเเป็นกุญแจ
…ที่นักกฎหมายต้องคิด

ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
จาก A day weekly