“ฉันเหมือนผึ้งน้อยที่เห็นดอกไม้
บานสะพรั่งอยู่บนยอดเขา
ฉันบินไปหาดอกไม้นั้นเพื่อดอมดม
แต่เมื่อฉันบินไปถึงพบแต่ความว่างเปล่า
ดอกไม้นั้นหายไป พลันเห็นกิ่งไม้ไหว ๆ
เจ้ากวางหนุ่มตัวนั้นเองเอาไปกินเสียแล้ว
ทั้งยอดไม้และดอกไม้
…สวยงามของฉันไม่เหลือไว้เลย”


ต่วยตูน:กรกฏาคม ๒๕๔๙