ในโลกนี้ไม่เคยมีความยากลำบาก มีแต่ความไม่เคยชิน
ซื่อสัตย์ กตัญญู คิดดี ทำดี ชีวีเจริญสุข


คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๕
นามปากกา กุลทรัพย์ รุ่งฤดี,ปถพีรดี,มลฤดี

จาก : ผสานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ