คำ : รัฐมนตรี หล้าสมบัติ

โลกของลูกเด่นชัดที่หยัดยืน
อบอุ่นมิเป็นอื่นผืนดินแม่
ที่แผ่นดินเดียวกันมิผันแปร
ที่รักแท้แผ่เผื่อเป็นเนื้อเดียว

ยิ่งกว่าเปลเห่กล่อมถนอมขวัญ
โอบอุ้มดวงชีวันรักฟั่นเกี่ยว
รักเอย หัวใจแม่รักแท้เทียว
กอดกลมเกลียวบุญเพรงพลอดตลอดกาล

ตลอดกานต์สมัยดวงใจแม่
ไม่มีวันผันแปร แผ่ไพศาล
นัยความรักแม่นี้ มิมีประมาณ
หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณสานชีวิต