คนรักแม่คือมิตรของคนทั่วไป
มิตรที่ดีย่อมเป็นนาฬิกามิใช่หน้าต่าง
แม้จะมีหลายหน้า แต่ละหน้าก็เหมือนกัน
ต้องทำตนเป็นคนมิใช่ปรอท

๕.๕.๕.
พระสารสาสน์พลขันธ์

จากหนังสือ :แม่จ๋า
สำนักพิมพ์วสีครีเอชั่น