คำ : กันต์นัทธ์ อัญ

ขาวพิสุทธิ์ เกษตร เศวตสวรรค์
หอมสุคันธ์ จรุง ผดุงผงอน
งามโสภณ สุนทรีย์ ฤดีขจร
ศรีอมร ดอกมะลิ ผลิสราญ

จะถักถ้อย ร้อยเรียง สำเนียงกวี
จักกี่แสน วลี ทวีผสาน
จักหมื่นคำ จำนรรจ์ ประพันธ์การ
มิเทียมทาน ค่าน้ำนม เพียงหยดเดียว

ลูกทอรัก มะลิน้อย ร้อยมาลัย
ตระหนักใน ครรภ์อุ่น ละมุนเฉลียว
ลูกสำนึก ก้มกราบ ทาบบาทเรียว
สตรีเดียว คือแม่ แลดุจพรหม