คำ : โมกหอม

๐ มาลัยเอย ถักร้อย ห้อยระย้า
จักวางลง ตรงหน้า กราบที่ตัก
มะลิซ้อน มะลิลา กุหลาบรัก
หอมชื่นนัก กำซาบ อาบอุ่นทรวง

ลูกอิ่มอุ่น บุญคุณนี้ พลีกอดแม่
ประคองแคร์ มุ่งมั่น วันต้องห่วง
ปล่อยน้ำตา พราวลง ตรงแก้มพวง
ซบซับดวง หทัย ด้วยใจตรม

แม้หมายมอบ สิ่งใด ไปทดแทน
มาลัยแสน ล้านพวง กองทับถม
รู้ว่าน้อย เกินค่า หยาดน้ำนม
ที่หยดพรม เคี่ยวกรำ ความเป็นคน

มีวันนี้ หน้าที่ลูก กับบทแม่
จะสุขแท้ ทุกข์ค้ำ ทำปี้ป่น
จักเดียงสา กล้าแกร่ง วีระชน
จักกี่หน คลุกคลาน วันเป็นไป

มีสองมือหยาบกร้านประมาณนี้
เป็นมือที่ ตระกอง ประคองไหว
ลูกกี่คน แม่กลั่น ฟั่นเกลียวใจ
นี่มาลัย กราบแม่ ผู้แดเดียว