คำ : ภักดิ์ รตนผล

แต่ก่อนร่อนชะไร
แม่อยู่ในกระท่อมทับหับเผย
เดี๋ยวนี้แม่หนูอยู่บนท้องฟ้า
ในดวงเดือนเต็มดวง

แต่ก่อนร่อนชะไร
แม่ร่ำไห้อ้อนจันทรา
จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า
ขอข้าวขอแกง
ขอแหวนทองแดงให้น้องข้าใส่

คืนค่ำร่ำหาค่ำคืนวันแม่
แม่ในดวงจันทรา
เปิดหน้าต่างเยี่ยมมอง
จะส่งแหวนทองแดงให้หนูไหม

๘/๘/๖๓
แม่น้ำท่าจีน