คำ : ชิด ชยากร

มีเบื้องหน้าเบื้องหลังพลังแม่
มิย่นย่อท้อแท้แก่สิ่งไหน
สะพายลูกผูกพันมีฝันไกล
ใจผูกใจผูกจิตลิขิตคน

สองมือที่เปี่ยมฝันใช้ปั่นด้าย
ทอผ้าฝ้ายผ้าไหมไม่สับสน
แม้กายธรรมดาสามัญชน
หัวใจล้นเลอค่านางฟ้าจริง