ความระส่ำระสายของโลกในปัจจุบันนี้
อาจรำงับไปด้วยสัมมาทิฏฐิ แม้ที่เป็นชั้นต้นเท่านั้น
ไม่ต้อง ร้อนถึงสัมมาทิฏิฐิขั้นสูงเลย
ถ้าเลิกบูชาความสุขทางเนื้อหนัง
หันมาบูชาความสุขทางใจกันบ้าง
อย่าเป็นโลกจัดโดยส่วนเดียว
หมุนมาเป็นทางธรรมเสียบ้าง
แล้วสันติภาพอันถาวรก็จะครอบงำโลกโดยไม่ต้องสงสัยเลย

พุทธทาสภิกขุ
จากหนังสือ” อัศจรรย์แห่งนิพพาน”
อัมรินทร์ธรรมะ