คำ : รินศรัทธา กาญจนวตี

๐ จากตาน้ำตำนานแห่งต้นน้ำ
เย็นชื่นฉ่ำล่องไหลแผ่ไพศาล
หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตจิตวิญญาณ
ดลบันดาลดั่งมารดาแห่งสากล

ธารหนึ่งสายในนาม “น้ำนมแม่”
รินกระแสด้วยรักจากเริ่มต้น
คือต้นธารการสร้างคนให้เป็นคน
เพื่อเติบโตเต็มตนในหนทาง

ธารน้ำนมสายนี้เลี้ยงชีวิต
ผสมจิตวิญญาณผสานสร้าง
ในภาพจำอาจเหมือนความเลือนราง
หากก็พร่างชัดเจนความเป็นจริง

จากตาน้ำตำนานแห่งต้นน้ำ
กำเนิดนำความสุขในทุกสิ่ง
ยังเคลื่อนแผ่กระแสรักให้พักพิง
สู่ธารใหญ่ใสเย็นยิ่ง..อย่างยินดี