ถ้าจะแสวงหาผู้หญิงสักคน ซึ่งตลอดชีวิตทำงานหนักแสนหนัก
ไม่มีใครสรรเสริญ ไม่มีคำชมเชย ไม่มีบำเหน็จรางวัล
และไม่มีวันหยุดงานแม้แต่วันเดียว
ผู้หญิงคนนั้นลูกพบแล้ว คือแม่ของลูก


‘รพีพร’
(สุวัฒน์ วรดิลก)
จากเรื่องสั้น : รักของแม่
“แม่จ๋า” สำนักพิมพ์ วสีครีเอชั่น