คำ I นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง I

๏ อุ่นแรกเบียดแทรกกาย
โอบขยายคล้ายรู้สึก
อ้อมกอดแห่งสำนึก
อบอุ่นลึกและยาวนาน


๏จุติก่อนผลิใหม่
โลกภายในผสมผสาน
ร้อยรัดจัดห้วงกาล
เก้าเดือนผ่านดาลชีวิต


๏เป็นแม่แด่ปวงลูก
ไขกระดูกเมือกมูกติด
เลือดเนื้ออย่างละนิด
ที่ชื่นชิดสนิทนั้น


๏จนเติบจนโตใหญ่
จนวันวัยใฝ่และฝัน
อุ่นแท้แม่ผูกพัน
คืออุ่นอันละไมละมุน.