๑ .โลกาภิวัตน์แปลงทุกอย่างให้เป็นสินค้า
๒. มนุษย์ในโลกใบเดียวกันมีสองประโยคที่มักมาด้วยกัน
แต่แท้ที่จริงนั้นขัดแย้งกัน ทำให้คำว่า ‘เสรีภาพ’ จำต้องมีวงเล็บวงใหญ่ ๆ
ต่อท้าย ‘ตราบเท่าที่คุณมีเงินมากพอ’ และเมื่อทุกอย่างมันได้รวมไปถึง
การศึกษา วงจรอุบาทว์อันแสนคลาสสิก “โง่-จน-เจ็บ”จึงปรากฏเป็นภาพในโลกยุคที่
กำลังมาถึงว่า “คนจนจะจนมากขึ้น คนรวยจะรวยมากขึ้น”


จาก A day weekly: Global report
โดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล