คำ : โชคชัย บัณฑิต’

วัฏจักรรักแท้ไม่แปรเปลี่ยน
ยังหมุนเวียนคืนวันไม่เว้นว่าง
มีแต่คอยเพิ่มพูนเป็นศูนย์กลาง
คือรักลูกทุกอย่างไม่ร้างลา

คือกงล้อมนต์รักพิทักษ์ลูก
ได้พันผูกพระคุณหมุนโลกหล้า
เหมือนกงล้อมงคลแห่งมนตรา
คือพรแม่แผ่มาไม่ลาร้าง