คำ : สุพร นราพิชญ์

จะหาใครใส่ใจไปกว่านี้
มอบความรักดีดีมีแต่ให้
รักของแม่อบอุ่นละมุนละไม
เหนือกว่าใครในพิภพจบแดนดิน


ระหว่างเดินทางไกลไปคว้าดาว
แม่เคียงก้าวยาวไกลไม่สุดสิ้น
อยู่ปกป้องวัยเยาว์เท่าชีวิน
ฝันถึงฝั่งส่งถึงถิ่นแม่ยินดี