ข้าใฝ่หากวีในชีวิต การผจญภัย เหนือสิ่งอื่นใดคือความรัก
ไม่ใช่รักแบบงดงามสุนทรีย์ มิใช่การแสดงบทกวีแห่งรักที่ทำให้บันเทิงใจ
แต่เป็นรักแบบลืมตาย ห้ามไม่หยุดฉุดไม่อยู่ แต่เป็นรักที่ปั่นใจจนป่วน
จะรื่นเริงหรือร้าวรานหรือรื่นเริงก้ไม่เลิกรา

I will have poetry in my life , Ans adventure,And love, Love above all ,No…not the artful postures of love, not playful and poetical games of love for the amusement of an evening, but love that overthrows life. Unbiddable, ungovernable like a riot in the heartland nothing to be done ,come ruin or rapture.

Shakespeare in Love

Quotes from films