สิ่งที่พ่อแม่ทำกับลูกไม่ว่าจะตั้งใจหรือบังเอิญก็ตาม
เป็นความฝังใจ เป็นรอยจารึกทั้งนั้น
ถ้าทำอย่างไม่ดีมันคือบาดแผล


นิยาย: ปูนปิดทอง
กฤษนา อโศกสิน
จาก หนังสือ เพรียกเร้าฤดูร้อน