คำ :ชมัยภร แสงกระจ่าง
ภาพ : ธีรภาพ โลหิตกุล
#ภาพของแม่ คำแทนใจจากลูก


ในอกอุ่นของแม่มีแต่เจ้า
ทุกค่ำเช้าประคองค่อยคอยถนอม
กินอะไรเลือกรสต้องอดออม
ด้วยรักพร้อมเพื่อเจ้าด้วยเข้าใจ

เลือดสีขาวน้ำนมจากอกแม่
ร้องอุแว้ครึ่งครั้งยังรีบให้
รักเราสองร้อยสัมพันธ์ทุกวันไป
จงเติบใหญ่เป็นคนดี นะลูกรัก