คำ : นิรัติศัย หล่ออรุโณทัย

บางสิ่งบางอย่างติดอยู่ในชีวิต
มันครวญครางอยู่ในทุกข้อต่อของโครงกระดูก
คลุ้มคลั่งเหมือนคลื่นใต้น้ำ โถมขึ้นฝั่ง
หดหู่เหมือนบทกวีของ โทมัส ทรอมสตรัมเมอร์
ท่อระบายน้ำสิ่งโสโครก ในศตวรรษของเรา
….กำลังอุดตัน


รวมบทกวี : วูบไหวในแสงมหัศจรรย์
จากหนังสือ : เพรียกเร้า ฤดูร้อน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย