เงินเป็นตัวทำลายความเป็นญาติมิตร
แต่อีกด้านหนึ่งความเป็นญาติมิตรก็สามารถซื้อหามาด้วยเงิน

วิลาศ มณีวัต หนังสือ-ข้อเขียน : ช่วยหยุดกรุงเทพฯ หน่อยผมจะลง