คำ : ไพวรินทร์ ขาวงาม

เถิดเพื่อนรักเราจะพักบทเพลงรบ
หลังซากศพแต่ละศพผ่านกลบฝัน
เถิดเพื่อนเอ๋ยเราจะเผยสิ่งเคยพลั้ง
ทบทวนเพลงความหลังฟังอีกเพลง

ใช่ไหมเล่าก็เราแหละเคยรัก
รักและพบ รบและพัก รักและเพ่ง
พักและพรากกระชากพรากกันเอง
รักด้วยเลือดเนื้อละเลงละลายธุลี

หมื่นสนามแสนนามของความฝัน
สมรภูมิเหล่านั้นชุมฉานสี
ละเลงเลือดแดงเดือดสดุดี
วีนชนซึ่งไม่มีวีรกรรม

วีรชนบนท้องถนนของคนขลาด
นานแสนนานฝันอนาถจนเหน็บหนำ
มีแต่มืด ฝันมืดรักชืดซ้ำ
ทุกหยาดน้ำมีแต่น้ำที่หยาดตรม

ใช่ไหมเล่าก็เราแหละเคยรบ
รายซากศพแต่ละศพทบและถม
ถมวิถี ทุกวิถีธุลีระทม
ถมธุลีวิถีลมแห่งอาลัย


จาก: ม้าก้านกล้วย (ควบม้าแรมนิราศชีวิตจริง)

สำหรับท่านใดที่สนใจ…


๒๕ ปี ม้าก้านกล้วย
สำนักพิมพ์นาคร พิมพ์ครั้งที่ ๓๔ ปกปีก และ ครั้งที่ ๓๕ ปกแข็ง
จัดรายการพิเศษ พรี-ออเดอร์ ตามรายภาพรายละเอียด
ซื้อคู่สองเล่ม เพียง ๓๑๐ บาท พร้อมลายมือชื่อผู้เขียน
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
มิตรรักนักอ่าน ทั้งที่มีหนังสือแล้ว และยังไม่มี
สามารถติดต่อสั่งจอง ม้าก้านกล้วย ฉบับพิเศษได้
ที่ สำนักพิมพ์นาคร
ผู้เขียนหวังจะได้มีงานทำ
เดินทางไปบรรจงสลักชื่อมอบให้ทุกท่าน