ความซื่อสัตย์คือหน้ากากที่ปิดบังความโกง
ความสุจริตคือหน้ากากปิดบังความทุจริต
ความรักคือหน้ากากปิดบังกามารมณ์
ความจริงคือหน้ากากปิดบังความเท็จ


เสนีย์ บุษปะเกษ
จาก:เพรียกเร้า ฤดูร้อน
สำนักศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย