คำ : พินิจ นิลรัตน์

เราขึ้นภูดูดาวด้วยกันไหม
ภาพวันวานที่ผ่านไปให้คิดถึง
มารำลึกคืนดึกนั้นเคยหวานซึ้ง
มาร่วมขึงสายใยใจเชื่อมโยง

ดึกดูดาวพราวพร่าง ณ ฝั่งฟ้า
ตื่นเช้ามาชมทะเลหมอกจนสายโด่ง
ยามเย็นย่ำภูซำทอง-มองเส้นโค้ง
สายน้ำโขงระยิบระยับรับตะวัน