คำ : สิริวตี

ดวงตะวันลับลาฟ้ายามเย็น
มีผืนภูผืนฟ้าเป็นเช่นเจ้าของ
รอนับดาวประกายใต้​ “ซำทอง”
ให้ดวงตาครอบครอง–ค่าของฟ้า


“ภูซำทอง”
นามแห่งความปรองดองของวันหน้า
มีสายใจสายทองคล้องเกี่ยวมา
เพื่อเป็นสินแห่งผา–ภาษา
รัก

จะเอาผืนดินเดียวมาเกี่ยวร้อย
และเกล็ดทองแทนสร้อยมาสร้างหลัก
ป่าวประกาศสักขีสามิภักดิ์​
จารึกคงประจักษ์รักซำทอง


ภาพ: จุดชมวิว ภูซำทอง(ภูลำดวน) อ. ปากชม จ.เลย
: กลุ่มช่างภาพจากรัฐวิสาหกิจภูซำทอง