คำ : อภิสิทธิ์ อ่อนสีทอง

ห้วยซำทองร่องน้ำสายธารไหล
แต่เดิมใช้เรียกนามกล่าวขานชื่อ
หลากชั่วคนหมุนเวียนขีดเขียนสื่อ
จนเลื่องชื่อลือไกลในปากชม


จากห้วยสายสู่ภูหนาวชาวเมืองเลย
ต่างเฝ้าเชยแนบนิจชิดสายลม
ดั่งธรรมชาติสรรค์เสกด้วยอาคม
เป็นวิมานกลางพนมดงพงไพร

เห็นโขดโขงโค้งน้ำธารชีวิต
ฟากบ้านเรือนพี่น้องมิตรสนิทใกล้
แนบสองฝั่งเป็นแนวยาวทั้งลาวไทย
ต่างอาศัยกระแสสินธุ์อิงพึ่งพา


แดดทอดทิวยามเช้าเฝ้ามองพิศ
พระอาทิตย์ขยับเคลื่อนเลื่อนส่องจ้า
ริ้วสายหมอกละอองจางกลางเวหา
บนนภาสัมผัสรู้ ‘ภูซำทอง’